Idegennyelvi mérés eredménye

Az alábbiakban nyilvánosságra hozzuk a 2016/2017.-tanév idegennyelvi mérésének 6. és 8. évfolyamra vonatkozó eredményeit. 
A tanulók és a szülők a tanulók számára kiosztott mérési azonosító alapján tudják az eredményt megtekinteni.

6. osztály

8. osztály

Az országos mérések megrendezését meghatározó jogszabályok: – A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) – A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) – A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) – A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet (a továbbiakban: tanév rendje)