Tájékoztató az általános iskolások 16 óráig tartó foglalkozásairól

Jelen tájákoztatás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szeptember 1-jén hatályos 27.§ (2) bekezdése, 46.§ (1) bekezdése, valamint az 55.§ (1) bekezdése alapján készült.

Nkt. 27. § (2): Általános iskolában nevelést-oktatást a délelőtti délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17 óráig- vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben_ gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az általános iskola e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként is működhet.

Nkt. 55. § (1):Az iskolában – kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik- az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti – az általános iskolában 16 óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.

Ennek figyelembe vételével intézményünkben a következő foglalkozások működnek:

  • alsó tagozaton két napközis csoport minden nap 16 óra 10 percig
  • felső tagozaton minden nap tanulószoba
  • ezen időszakokra szerveztük a szakköröket, sportköröket és a hitoktatást is

A délutáni foglalkozások alól egyedi elbírálás alapján, a szülő kérelmére az iskola igazgatója adhat felmentést.
A szülő/gondviselő a honlapról letölthető vagy az iskolából igényelhető KÉRELEM nyomtatvánnyal fordulhat az iskola igazgatójához. Ennek elbírálásáról írásos határozatot kap.

>>> Kérelem letöltése <<<

További felvilágosítással az iskola igazgatója és helyettese áll a Szülők rendelkezésére.

Tisztelettel:

Szipoláné Kriston Judit igazgató

Borsodbóta, 2013.09.02.

Vélemény, hozzászólás?